välkommen

Välkommen till Eskilstuna Ponnytravsällskap.
Här kan du läsa om vad som händer i klubben, om våra fina kuskar/montéryttare och deras hästar och tävlingsresultat.

 

Senaste nyheter

Hej! 
Du har väll inte glömt att betala medlemsavigften? :)
Under fliken "medlemsinfo" hittar du information om vad som ska stå med i betalningsmedelandet.
Hälsningar EPS styrelse

Stora banan är öppen för ponnyer på lördagar mellan 1/4-31/10 kl. 14.00 - 16.00 och mellan 1/11 - 31/3 kl. 13.00 - 15.00. Även alla onsdagar efter kl. 15.00

2020

Hej alla EPS medlemmar !

Så här års brukar det vara dags för våran årliga ponnytravfest, med prisutdelning till våra duktiga medlemmar. Tyvärr som ni förstår så måste vi skjuta på festen på grund av pandemin.
Men vi har inte glömt er. På något sätt ska vi uppmärksamma er och vi återkommer så fort vi vet att det är genomförbart.

Ta hand om er !

Läs hela inlägget »

Kallelse till årsmöte i Eskilstuna ponnytravsällskap

Medlemmar i Eskilstuna ponnytravsällskap kallas till årsmöte 6 februari 2021, kl 15-17. Årsmötet kommer om inget annat meddelas att genomföras digitalt, via Zoom. Länk till mötet skickas ut senare via messengergruppen "EPS Årsmöte 2021". Meddela gärna någon i styrelsen (eller maila till eskilstunaponnytrav@gmail.com) om du vill bli kontaktad på något annat sätt eller om vi missat att lägga till dig till gruppen.

Dagordning

1. Val av ordförande att leda dagens förhandlingar.
2. Val av protokollförande för dagens protokoll.
3. Val av två justerare (tillika rösträknare) att jämte ordförande justera dagens protokoll.
4. Fråga om kallelse skett i enlighet med stadgarnas §10.
5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
6. Föredragning av revisorernas berättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet.
8. Val av ordförande på ett år.
9. Val av övriga styrelseledamöter.
10.Beslut om antal styrelsesuppleanter samt val av dessa.
11.Val av två revisorer och revisorssuppleanter.
12.Val av valberedning inför nästa års ordinarie årsmöte.
13.Val av ombud för SPTF's förbundsstämma jämte suppleanter för dessa.
14.Val av ombud för SPTF's representantskap jämte suppleanter för dessa.
15.Val av ombud för Ungdomsting jämte suppleanter för dessa.
16.Behandling av inkomna motioner.
17.Behandling av frågor väckta av styrelsen.
18. Fastställande av årsavgifter.
19. Fastställande av styrelsens förslag till verksamhetsplan för pågående verksamhetsår.

Årsmöteshandlingar skickas ut senast 30 januari. Motioner till årsmötet skickas till
eskilstunaponnytrav@gmail.com senast 23 januari. Det är viktigt att det framgår att det är en motion till årsmötet.
 

Välkomna!

Läs hela inlägget »

Här kan ni nu se resultaten från Klubbmästerskapet 2020.

Snyggt kört och ridet alla!

Läs hela inlägget »
Etiketter: resultat km

Här finns nu startlistorna till Klubb Mästerskapet 2020.

Välkomna och stort lycka till !

Läs hela inlägget »
Etiketter: startlistor km 2020

Här är resultaten från träningstävlingen 28/3-20. 
Snyggt kört allihopa !

Läs hela inlägget »

Här finns nu startlistorna till Sundbyholms träningstävling 28/3-20.
Välkomna och lycka till!

 

Läs hela inlägget »
Här finns nu resultaten från träningstävlingen 7/3-20.
Bra kört och ridet i dimman!
Läs hela inlägget »
Här är startlistorna till träningstävlingen 7/3-20. 
PM kommer på Onsdag kväll.
Välkommna !  
Läs hela inlägget »

Senaste nyheter

Ponnytravkuskarna och ryttarna är framtiden!

Behöver du kusk eller ryttare till din ponny? Under fliken EPS Kuskar/Ryttare hittar du flera bra ungdomar som gärna tävlar din ponny.
  

2018

Bildespel på alla fina från årsavslutningen för 2018

Länkar

loading...

galleri årsfester

Länkar

loading...

sponsorer 2020

loading...