EPS styrelse & ansvarsfördelning

Vill du kontaka oss i styrelsen mejla till EPS mejl eskilstunaponnytrav@gmail.com 
 

Ordförande
Mattias Haraldsson

Vice ordförande
Anna Gradling

Sekreterare
Travskola & Klubblokal

Malin Fagré

Kassör
Malin Klintholm

Revisor
Benny Strömberg

Revisor
Karin Smederöd

Revisorssuppleant
Camilla Hecht

Revisorssuppleant
Jimmy Fagré
 

Ledamot
Mona Lamminen

Ledamot 
Helena Jonson

Ledamot
Nellie Gradling

Ledamot
Elin Fagré

Suppleant
Rikard S Jansson

Suppleant
Camilla Eriksson

Suppleant
Emilia Eklund

Medlemsfrågor
Anna Gradling & Malin Klintholm
eskilstunaponnytrav@gmail.com

Vill du sitta i styrelsen eller vet du någon som skulle passa perfekt?
Tveka inte att kontakta vår valberedning,  
Lena Fagré 070-688 92 89
Göran Jansson och Thomas Lamminen