EPS styrelse & ansvarsfördelning

Vill du kontaka oss i styrelsen mejla till EPS mejl eskilstunaponnytrav@gmail.com 
 

Ordförande
Mattias Haraldsson
 

Vice ordförande
Mona Lamminen
 

Revisor
Benny Strömberg
 

Revisor
Karin Smederöd
 

Revisorssuppleant
Camilla Hecht
 

Revisorssuppleant
Ylva Forslund
 

Ledamot
Travskolan & Klubblokalen

Malin Fagré
 

Ledamot
Kassör & Medlemsfrågor

Jenny Ollén

Ledamot
Anna Gradling
 

Suppleant
Elin Fagré

Suppleant
Julia Ollén
 

Suppleant
Camilla Eriksson
 

Suppleant
Sussie Malmström
 

Vill du sitta i styrelsen eller vet du någon som skulle passa perfekt?
Tveka inte att kontakta vår valberedning,  
Thomas Lamminen,thomas.lamminen@telia.com
Göran Jansson och Lena Fagré