EPS styrelse & ansvarsfördelning

Vill du kontaka oss i styrelsen mejla till EPS mejl eskilstunaponnytrav@gmail.com 
 

Ordförande
Mattias Haraldsson

Vice ordförande
Anna Gradling

Sekreterare
Malin Fagré

Kassör
Malin Klintholm

Revisor
Benny Strömberg

Revisor
Karin Smederöd

Revisorssuppleant
Camilla Hecht

Revisorssuppleant
Jimmy Fagré
 

Ledamot
Anna-Karin Ekberg

Ledamot 
Helena Jonson

Ledamot
Nellie Gradling

Ledamot
Agneta Andersson

Ledamot
Elin Fagré

Suppleant
Rikard S Jansson

Suppleant
Camilla Eriksson

Suppleant
Emilia Eklund

Suppleant
Tuva Jonson

Medlemsfrågor
Anna Gradling & Malin Klintholm
eskilstunaponnytrav@gmail.com

Vill du sitta i styrelsen eller vet du någon som skulle passa perfekt?
Tveka inte att kontakta vår valberedning,  
Lena Fagré 070-688 92 89
Göran Jansson och Thomas Lamminen