välkommen

Välkommen till Eskilstuna Ponnytravsällskap.
Här kan du läsa om vad som händer i klubben och om våra fina kuskar/montéryttare och deras hästar.

 

Senaste nyheter

Hej! 
Du har väll inte glömt att betala medlemsavigften? :)
Under fliken "medlemsinfo" hittar du information om vad som ska stå med i betalningsmedelandet.
Hälsningar EPS styrelse

Stora banan är öppen för ponnyer på lördagar mellan 1/4-31/10 kl. 14.00 - 16.00 och mellan 1/11 - 31/3 kl. 13.00 - 15.00. Även alla onsdagar efter kl. 15.00 (Belysning 15:00-20:00).

2021

Kallelse till digitalt årsmöte i Eskilstuna ponnytravsällskap

Medlemmar i Eskilstuna ponnytravsällskap kallas till årsmöte 29 januari 2022, kl 17-18. Mötet sker digitalt och länk till det digitala mötet skickas ut till dem anmälda via mejl. 

Dagordning 1. Val av ordförande att leda dagens förhandlingar.
2. Val av protokollförande för dagens protokoll.
3. Val av två justerare (tillika rösträknare) att jämte ordförande justera dagens protokoll.
4. Fråga om kallelse skett i enlighet med stadgarnas §10.
5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
6. Föredragning av revisorernas berättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet.
8. Val av ordförande på ett år.
9. Val av övriga styrelseledamöter.
10.Beslut om antal styrelsesuppleanter samt val av dessa.
11.Val av två revisorer och revisorssuppleanter.
12.Val av valberedning inför nästa års ordinarie årsmöte.
13.Val av ombud för SPTF's förbundsstämma jämte suppleanter för dessa.
14.Val av ombud för SPTF's representantskap jämte suppleanter för dessa.
15.Val av ombud för Ungdomsting jämte suppleanter för dessa.
16.Behandling av inkomna motioner.
17.Behandling av frågor väckta av styrelsen.
18. Fastställande av årsavgifter.
19. Fastställande av styrelsens förslag till verksamhetsplan för pågående verksamhetsår.

Årsmöteshandlingar skickas ut med e-post senast 22 januari.
Motioner till årsmötet skickas till eskilstunaponnytrav@gmail.com senast 15 januari. Det är viktigt att det framgår att det är en motion till årsmötet.

Välkomna!

Läs hela inlägget »

Här är resultatlistorna till Klubbmästerskapet 2021.

Bra kört alla och stort grattis till alla fina prestationer !

Läs hela inlägget »
Etiketter: resultatlistor km

Här kommer startlistorna till EPS Klubbmästerskapen 2021

EPS Klubb Mästerskap 2021

Först Start: Kl.13.20

Tävlingskontakt: Anna Gradling tel.076-763 00 66 (SMS)

Inskrivningen: Inskrivningen öppnar kl.11.00. Ni hämtar nummerbrickor på inskrivningen.

Strykningar: Strykningar sker till Anna 076-763 00 66.

Boxar: Använd hela D stallet och delen närmast inskrivningen i stall C. Alla boxar ska rengöras (ej tömmas).

Startlista: På Eskilstuna ponnytravsällskaps hemsida. http://www.eskilstunaponnytrav.com/

Program: Finns att hämta på inskrivningen.

Understarterslista: Finns vid inskrivningen. Flaggor finns vid infarten till banan.

Prisutdelning: Segraren får pris på banan. Övriga deltagare för pris under den gemensamma prisutdelningen. Prisutdelningen kommer vara i D stallet kl. 16.20.

Fika: Eskilstuna ponnytravsällskap bjuder alla på gratis korv under dagen. Korv finns att hämta i D stallet. Janeligs konditori bjuder även alla på kaffe, dricka och fika. Fikat serveras i samband med samling och prisutdelning.

Parkering: Parkera på anvisad p-plats.

Välkomna till KM 2021 !

Läs hela inlägget »
Etiketter: anmälan km

Senaste nyheter

Kallelse till digitalt årsmöte i Eskilstuna ponnytravsällskap

Medlemmar i Eskilstuna ponnytravsällskap kallas till årsmöte 29 januari 2022, kl 17-18. Mötet sker digitalt och länk till det digitala mötet skickas ut till dem anmälda via mejl. 

Dagordning 1. Val av ordförande att leda dagens förhandlingar.
2. Val av protokollförande för dagens protokoll.
3. Val av två justerare (tillika rösträknare) att jämte ordförande justera dagens protokoll.
4. Fråga om kallelse skett i enlighet med stadgarnas §10.
5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
6. Föredragning av revisorernas berättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet.
8. Val av ordförande på ett år.
9. Val av övriga styrelseledamöter.
10.Beslut om antal styrelsesuppleanter samt val av dessa.
11.Val av två revisorer och revisorssuppleanter.
12.Val av valberedning inför nästa års ordinarie årsmöte.
13.Val av ombud för SPTF's förbundsstämma jämte suppleanter för dessa.
14.Val av ombud för SPTF's representantskap jämte suppleanter för dessa.
15.Val av ombud för Ungdomsting jämte suppleanter för dessa.
16.Behandling av inkomna motioner.
17.Behandling av frågor väckta av styrelsen.
18. Fastställande av årsavgifter.
19. Fastställande av styrelsens förslag till verksamhetsplan för pågående verksamhetsår.

Årsmöteshandlingar skickas ut med e-post senast 22 januari.
Motioner till årsmötet skickas till eskilstunaponnytrav@gmail.com senast 15 januari. Det är viktigt att det framgår att det är en motion till årsmötet.

Välkomna!

Klubbmästarna 2021
 

Klubbmästare trav kat. A - X-man med Nellie Gradling.

Klubbmästare trav kat. B - Dött lopp mellan L.A. Irie med Cassandra Norgren och Vince Wee med Mirjam Jansson.

Klubbmästare monté kat. A - Emmeros Isadora med Moa Axelsson.


Klubbmästare monté kat.B - L.A. Irie med Filippa Norgren.

Gubb- och gumlopp kat. A - Gransjöns Narnia med Andreas Peterson.

Gubb- och gumlopp kat. B - Vince Wee med Rickard Jansson.

Stort grattis !

Eskilstuna Ponnytravsällskaps ponnytravgala 2020
 

Debutanter: Greta Andersson, Lucas Andersson, Tyra Bergman, Filippa Elg, Elise Forslund, Olivia L Johansson, Vincent Johansson, Christian Lindkvist, Ines Rejnö, Linnea Säfwe, Nina Tsutsura

Pensionärer Kat. A: Saga Gunnarsson, Siri Sjöberg, Wilma Smederöd, Nova Wikström

Pensionärer Kat. B: Ronja Lamminen, Jessica Oscarsson

Ponnypensionär Kat.A: Vävsla Hedwig

Ponnypensionär Kat.B: Cenit

3-min Pris: Emmeros Lina, Gansjöns Rusa, Gullsmyras Facit

2-min Pris: L.A. Irie

Årets 3-åring Kat.A: Gansjöns Rusa

Årets 4-åring Kat.A: Gläntans Dobber

Årets 4-åring Kat.B: Nagini

Årets 5-åring Kat.A: Gullsmyras Flörta

Årets 5-åring Kat.B: Vikas Rondessa

Årets 6-åring Kat.A: Emmeros Isadora

Årets 6-åring Kat.B: Tusens Monmyra M.

Årets 7-12 åring Kat. A: X-Man

Årets 7-12 åring Kat.B: Liva

Årets 13-18 åring Kat.A: Aretha F.

Årets 13-18 åring Kat.B: Embla Tess

Årets Rookie: Ines Rejnö

Årets Stjärnskott Kat.A: Othilia Hedeland

Årets Stjärnskott Kat.B:  Filippa Norgren

Årets vi vill minnas: Fantasi K.

Årets Arbetsmyror: Nellie Gradling, Tuva Jonson

Årets Eldsjäl: Björn Johansson

Årets Montéryttare Kat. A: Moa Axelsson

Årets Montéryttare Kar.B: Filippa Norgren

Årets Travkusk Kat. A: Nellie Gradling

Årets Travkusk Kat.B: Thilda Södergren

Årets Montéponny Kat.A: Emmeros Isadora

Årets Montéponny Kat.B: L.A. Irie

Årets Travponny Kat.A: X-man

Årets Travponny Kat.B: Embla Tess

Ponnytravkuskarna och ryttarna är framtiden!

Behöver du kusk eller ryttare till din ponny? Under fliken EPS Kuskar/Ryttare hittar du flera bra ungdomar som gärna tävlar din ponny.
  

Länkar

galleri årsfester

Länkar

loading...

sponsorer 2021

loading...