EPS styrelse & ansvarsfördelning

Vill du kontaka oss i styrelsen mejla till EPS mejl eskilstunaponnytrav@gmail.com 
 

Ordförande
Mattias Haraldsson

Vice ordförande
Anna Gradling

Sekreterare
Anna-Karin Ekberg

Kassör
Agneta Andersson

Revisor
Jenny Wikström

Revisor
Karin Smederöd

Revisorssuppleant
Erika Holmgren

Revisorssuppleant
Jimmy Fagré
 

Ledamot
Malin Klitholm

Ledamot 
Helena Jonson

Ledamot
Nellie Gradling

Ledamot
Sandra Essman

Ledamot
Johanna Axelsson

Suppleant
Mikaela Peterson

Suppleant
Malin Fagré

Suppleant
Emilia Eklund

Suppleant
Tuva Jonson

Medlemsfrågor
Anna Gradling & Malin Klintholm
eskilstunaponnytrav@gmail.com

Vill du sitta i styrelsen eller vet du någon som skulle passa perfekt?
Tveka inte att kontakta vår valberedning,  
Göran Jansson 070-322 09 53
Mats Bergvall och Nova Wikström